Matematik til alle skoletrin

Mattip.dk er matematik til alle klassetrin!

August 2016: Mattip tilbyder færdige undervisningsforløb, der kan erstatte store dele af grundbogen i matematikundervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet.
Mattip tilbyder pt. undervisningsforløb og træningsark til mellemtrinnet inden for følgende faglige områder: Ligninger, koordinatsystemet, arealer, division, vinkler, brøker, multiplikation, størrelsesforhold, decimaltal, statistik, procent, tallinjen, rumfang, regnehierarkiet og algebra. Desuden har vi temaforløb, der blander de matematiske discipliner.

Alle forløb og opgaver er tilrettelagt ud fra de nye Fælles Mål og kan derfor indgå i enhver årsplan. De Fælles Mål er til hvert forløb omskrevet i børnehøjde, således der findes elevmål til alle opgaver.

Det skal være sjov at lære! Derfor har Mattip stor fokus på kreativitet og bevægelse i undervisningen. Under ”Matematik og bevægelse” findes massevis af forslag til, hvordan bevægelse kan tænkes ind i den daglige undervisning.

Desuden tilbyder Mattip.dk en elevdel, hvor eleverne selvstændigt kan lære og træne matematik. Under ”Elev” findes understøttende læringsspil, træningsspil, instruktionsvideoer, læringsvideoer og en opgavegenerator, hvor eleverne kan træne matematik online. Desuden kan opgavegeneratoren bruges som et værktøj til at lave individuelle træningsopgaver til de fire regnearter, og opgavegeneratoren er derfor relevant at bruge, når der skal undervisningsdifferentieres og niveaudeles i undervisningen.

Januar 2017: Mattip udvider og tilbyder nu også arbejdsark til matematik i indskolingen (0.-3. klasse.) Desuden åbner vi for en onlinedel med faglig læsning både for indskoling og mellemtrin samt en online forløbstester, der kan anvendes som evaluering i matematikundervisningen.

Marts 2017: Mattip udvider med webshop, der forhandler matematik- og læringsspil til indskoling og mellemtrin. Spillene understøtter undervisningen og intererer læring på en sjov måde i skolen.

August 2017: Serien SuperMatematik udgives.
SuperMatematik er engangsmateriale til indskolingen i fire niveauer (0.-3. klasse.) Materialet kan købes på Mattips webshop.

Maj 2019: Vores fagportaler udvides med dansktip.dk, som er danskmateriale til indskoling og mellemtrin.

Juni 2019: Nu kan du læse med på vores matematikblog – her uddyber vi forskellige undervisningsforløb, bevægelsesaktiviteter o. lign. og giver et indblik i vores daglige matematikundervisning.

August 2019: Mattip tilbyder skolebesøg rundt om i landet.

Følg med på Mattips facebookside for de nyeste nyheder, opdateringer osv. På facebooksiden vises også eksempler på, hvordan Mattips forløb, bevægelsesideer m.m. integreres i den daglige matematikundervisning, og hvordan Mattips materialer kan integreres med de nye læringsplatforme.